ເບີງໜັງ
ຮູບດາລາ
ໂປຣໂມເຊີນ

ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ບໍລິການຂອງ

ພວກເຮົາ ສີມືຊ່າງຕັດຜົມລະດັບມື

ອາຊີບ.......

ເມນູ
   
ສຳລັບເວລາເປີດບໍລິການມີດັ່ງນີ້:
 
   

ວັນຈັນ -ວັນສຸກ ເລີມແຕ່ 07:00 - 13:50ໂມງ

ວັນເສົາ ເວລາ 07:30 - 15:00 ໂມງ

ວັນທິດເວລາ 07: 00 - 15:00 ໂມງ

ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກຮ້ານຂອງເຮົາ

   
ປະຕິທິນ
 
   
 
ເຊີນຊົມດອກໄມ້ງາມໆຂອງພວກເຮົາຟີ.

ຊືສອງແຖມ

ໜື່ງ

ດອກໄມ້ສົ

   

ສວນດອກໄມ້

ອັນແສນງາມຕາ

ໂປຣໂມຊັນ

ຕັດສີ່ຄັ້ງ ຟີໜື່ງຄັ້ງ

     

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ : ໄຊສົມເຝືອງ

email: